Sunday, July 4, 2010

This seemed appropriate on the day the United States declared itself so long ago, and in the year when Poland makes such a fateful decision.


In Memoriam, Tadeusz Kościuszko et

Merian Cooper


Święty Boże

by
Kazimierz Wierzyński


Święty Boże,
Święty Boże,

Święty a Nieśmiertelny!
Błogosław naszej broni,

Gdy ją przyłoży

Piechur do skroni,

Niech trafia najcelniej.

Święty Boże,

Wszechmocny a Tajemny,

Który jesteś w niebie!

Niech żaden nasz pocisk

I żaden nasz wystrzał

Nie padnie daremny

W okrutnej potrzebie.

Święty Boże!

O sprawiedliwą bijemy się rzecz:

O naszą wolną wolę,

O naszą ziemie i morze,

O matki krzyż na czole - Pobłogosław nasz miecz.

O Polskie kości na Wawelu,

O cmentarze ojcowskie,

Na których znak Twój świeci.

O lata przeszłe i przyszłe,

O góry nasze, o Wisłę,

O nasze żony i dzieci,

O dolę daleką i bliską,

O prawa ludzkie i boskie,

O wszystko.

Święty Boże,

Święty Boże,

Święty a Nieśmiertelny!

Błogosław odważnym i dzielnym,

Błogosław naszej wojnie,

Błogosław naszym wojskom

I naszemu męstwu!

Usłysz nasze wołanie,

Który jesteś z nami Wszechmocny Panie,

Daj nam zwycięstwo!

Holy God


Holy God,

Holy God,

Holy and Immortal,

Bless the arms

Our Infantry

Present at Thy portal.

Holy God,

Omnipotent,

Inscrutable, in Heaven,

Let none of our shells

And none of our shots

A fruitless course be given.

Holy God,

For right we fight,

For freedom and good will;

For our land and ocean

And our Mother’s devotion,

Bless Thou our good sword still.

For the Wawel’s Polish Bones,

For the graves of our fathers free,

On which Thy symbol stands,

For the years gone and the years to be,

For our mountains, our Vistula,

For our wives and offspring,

For rights held dear

Both far and near

And God’s purpose in everything.

Holy God,

Holy and Almighty,

Holy, Everlasting-

Bless the brave

Who love Thy laws,

Bless our Army,

Bless our cause

For our prayer and fasting.

Thou Who art with us

Both night and day

O Lord Omnipotent,

Give us victory.


0 comments:

About Me

My Photo
Jacobitess
Warsaw, Poland
Domine, spero quia mundum vicisti. Lord, I trust that Thou hast overcome the world. Panie, ufam, żeś pokonał świat.
View my complete profile

Followers